Dny otevřených dveří na lékařských fakultách

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Den otevřených dveří na 1.LF UK je 12.ledna 2013 v 10:00.Adresa je Kateřinská 32, Praha 2.

2.lékařská fakulta Univezity Karlovy

Druhá LF IK má taktéž den otevřených dveří 12.ledna 2013 v 10:00 ve Velké posluchárně fakulty. Fakulta sídlí v areálu Fakultní

nemocnice v Motole (autobusová zastávka Motol)

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Den otevřených dveří se koná ve středu 16.1.2013 ve velké posluchárně Procháskova ústavu, Karlovarská 48, Plzeň. Začátky prezentací

jsou v 9,00; v 10,30 a v 12,00 hod.

Lékařská fakulta Univezity Karlovy v Hradci Králové

LF HK pořádá Den otevřených dveří 12.1.2013 v 9:00 ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty UK,

Šimkova 870, Hradec Králové.

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

LF MU má dva termíny. 1.termín je 12.ledna 2013 od 9:00 a 2.termín je 16.ledna 2013 od 15:00. Na adrese: Univerzitní kampus

Brno-Bohunice, Pavilon A22, Aula, Kamenice 5.

Lékařská fakulta Palackého Univerzity v Olomouci

Na této lékařské fakultě bude Den otevřených dveří 19.ledna v budově Teoretických ústavů na Hněvotínské ulici 3. Program bude

zahájen v 9:00.

Lékařská fakulta Ostrava

Na svých stránkách uvádí pouze předběžný termín 3. a 4.ledna. Více podrobností bude k dispozici v prosinci 2012 na

fakultním webu.

TOPlist

zpět